Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Икономика на фирмата – връзки и зависимости

Станете мениджър с курсове по икономика и мениджмънт по програма Аз мога повече

Всяка фирма не съществува сама за себе си, а е свързана с икономиката като цяло. От една страна чрез пазара на производствените фактори, а от друга – чрез пазара. Затова икономиката на фирмата /компанията, предприятието/ има задача да изследва нейната връзка с други стопански единици, с пазара.

Икономиката на предприятието е тясно свързана с макроикономиката и микроикономиката, но не е идентична с тях. Например, макроикономическият анализ не изхожда от отделната фирма, а от влиянието на пазара върху нея, а микроикономическият анализ разглежда двете страни на пазара: търсене и предлагане.

Икономиката на фирмата е самостоятелна икономическа дисциплина, изучаваща нейната дейност в процеса на развитие и вземане на икономически решения.Върху нея влияят всякакви промени в националната икономика и структурата на потребностите, демографските промени, промените в доходите на населението, техническият прогрес и други.

Основните обекти на бизнес икономиката са производствената структура, вида на производството и организацията на производствения цикъл; мениджмънта на фирмата; избор на икономическа стратегия; логистика на производството; счетоводството и данъчната политика; бизнес иновации; наемане и отдаване под наем; организация на работата, системата за възнаграждения и стимули, подобряване на производителността; външно икономическа дейност.

Успешното  реализиране на бизнес в съвременните условия е възможно, ако умело се съчетават познаването на общата икономическа теория; ако има налични специфични икономически знания и умения; ако се използват различни методи за бизнес изчисления и прогнози.

Икономиката на компанията е тясно свързана с други икономически науки като макро- и микроикономиката, теория на мениджмънта и маркетинга, статистика, счетоводство и други. И тъй като нейният предмет е организацията и вземането на икономически решения, то развитието на компетентен бизнес е невъзможно без познаване на икономическите закони, без наличието на умения и знания за тяхното практическо използване.

Ако притежавате ваучер за обучение по програма Аз мога повече ( за повече информация около схемата – http://www.e-obuchenie.bg/kursove/vaucheri/az-moga/az-moga-poveche.html ), предоставен ви от Бюрото по труда, и желаете да научите повече за икономиката на предприятието, то сега е моментът да се запишете на дистанционен курс по икономика и мениджмънт при одобрен доставчик на обучение.

Use Facebook to Comment on this Post

0
0
  
Можете да пропуснете края и да оставите коментар.

Коментирай

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.