Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Японски и американски модели на мениджмънт

Видове мениджмънт

Какви видове мениджмънт съществуват?

Ако планирате да се включите в курс по икономика и мениджмънт с ваучери по европейската програма Аз мога повече, то ще ви бъде от полза да разберете разликите между видовете мениджмънт.

Когато се разглежда управлението, обикновено се отделят два негови модела: японски и американски.

Японският модел на мениджмънт се формира под влияние на два фактора: творческо усвояване на чуждестранния опит в областта на организацията и управлението и последователно съхраняване на традициите. Във връзка с това е интересен анализът на японския характер, отличаващ се с усилена работа, сдържаност и дипломатичност, чувствителност към новото, пестеливост.

Япония се отличава с колективните форми на организация на труда. Това изисква наличие на мениджъри, умеещи да се разбират с хората. Високо се цени житейския опит и голямо внимание се отделя на духовното развитие на личността. Широко разпространение е получила така наречената доктрина на патернализъм – доктрина на „бащите“, милосърдие. Следователно, налице е тенденция към демократичните форми на взаимодействие в процеса на трудова заетост. Мениджърите са специалисти с широк профил, бавно се изкачват по кариерната стълба, има специални изисквания и форми за тяхната квалификация.

Американският модел на мениджмънт постепенно губи водещите си позиции и в последно време започва да придобива все повече черти от японския модел.В много отношения този модел е обусловен от националните особености на американците: способност да се борят до край, да затвърждават своето превъзходство и жизненост. Да подчертават своята уникалност, своята изключителност, своята „богоизбраност“, да се стремят към бързи и големи успехи. Голямо внимание отделят на бизнеса си. За тях е характерна борбата за лидерство. Доскоро в Америка доминираше едноличният модел на управление. Във фирмите се съблюдаваше строга дисциплина и безпрекословно подчинение, при привидно външна демокрация. Сега вече се наблюдава отказ от индивидуализма, стремеж към обмислени рискове, висока квалификация на мениджърите чрез традиционни форми на обучение и повишаване на квалификацията. Докато при японския модел има един дългосрочен, пожизнен престой във фирмата, то при американският мениджмънт има краткосрочен престой, честа смяна на работното място, като главен е икономическият мотив – заплащането.

Use Facebook to Comment on this Post

0
0
  
Можете да пропуснете края и да оставите коментар.

Коментирай

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.