Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Posts Tagged ‘ваучери’

Ваучери за заети лица – Европейска програма за обучения

Професионалното, езиково и компютърно обучение, предлагано от схемата Ваучери за заети лица е предназначено за хора от цялата страна, желаещи да придобият нови професионални и дигитални компетенции. Те могат да подадат документи в териториалното Бюро по Труда и след одобрение ще получат ваучер, позволяващ им да изберат Доставчик на обучение за курса, който желаят. Занятията се провеждат присъствено, с предварително подготвени уроци. Винаги може да се осъществи връзка с преподавателя или другите участници  в обучението.

Сред най-предпочитаните са курсовете „Оперативно счетоводство“ и „Икономика и Мениджмънт“.Дистанционният курс „Оперативно счетоводство“ към „Ваучери за заети лица“ е не само с теоретична , но и практическа насоченост. Обучаващите ще се запознаят с основите на счетоводството, счетоводство на предприятието или фирмата, банково и бюджетно счетоводство и др.  Те ще се запознаят в детайли със счетоводните техники и технологии, ще придобият знания и умения за разчитане финансовото състояние на фирмата, с условията за банково кредитиране и др. Ще се придобият компетенции за работа със счетоводни сметки и счетоводен софтуер, да изготвят счетоводни справки и отчети  и други дейности, свързани с работата на оперативния счетоводител.

Участниците в курса „Икономика и Мениджмънт“ ще придобият знания и умения за ръководство на работата в офиса или фирмата, за управлението на човешките ресурси, за решаване на практически проблеми, за изготвянето на бизнес план и много др. Предоставят се ситуации, близки до реалните, които изискват конкретно практическо прилагане на придобитите знания и умения.

Гъвкавият и интересен начин на поднасяне на новата материя, прави всички курсове по схемата „Ваучери за заети лица“ достъпни за лицата, които са решили да се възползват от тях и да придобият нова професионална квалификация или преквалификация.

Use Facebook to Comment on this Post

0
0
  

Да научим Английски език с доставчик на обучение

Доставчик на обучение по английски език чрез схемата Аз Мога Повече

Да научим английски език чрез Доставчик на обучение „Изоблок“

 

Освен в световен мащаб, английският език постепенно, но сигурно завзема и мащабите на България. Превърнал се в трети по използваемост в света, английският, тук по българските ширини, е на първо място от чуждите езици по изучаване и използване. Независимо, че все по-често се среща изискването за употреба на езика, главно в работна среда, все още голяма част от българите не знаят този език. Проучване сочи, че само 39% от българите на възраст от 25 и 64 години знаят този език. Направени средно аритметично, сметките показват, че това е изключително малък процент на владеещи езика. Независимо, че английският започва да се налага все по-масово из пределите на страната, той все още набира популярност.

Като държава-членка на Европейския съюз, където най-използван е английският език, България е сред страните, чиито граждани най-малко говорят език. Отново проучване за езиковите способности по английски език на българите, показва, че повечето хора биха се съгласили да учат език, ако той е безплатен. Анкетираните допълват също, че доходите, които получават, са твърде ниски, за да заделят странични средства за изучаването на английски език. В допълнение, изтъкват и факта, че времето не би им стигнало да учат, заради дългата работна седмица, която понякога е шест дневна или заради нерегламентираното работно време. Независимо от ниския процент от знаещи английски, повечето хора, осъзнават необходимостта от владеенето на му и търсят варианти, за да научат този интернационален език.

Все повече и повече работодатели започват да развиват своята бизнес дейност извън границите на България, което допълнително прави наложително масовото обучение по английски език на служителите. Съпричастен с икономическите условия в България, Европейският съюз чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и схемата ”Аз мога повече”, предоставиха възможност на българските граждани да изучават безплатно, чрез ваучери,   английски език.

За още по-голямо улеснение на работещите, но с огромно желание за учене на английски, доставчици на езикове курсове, по схемата „Аз мога повече”, предлагат дистанционна форма на обучение, където курсистите ще могат да усвояват новия език по удобно за тях време и място, без да се налагат да правят компромиси с работата или семейството. Дистанционното обучение дава свобода на учене и лишава от притеснението и ангажимента, че не можем да присъстваме на място, когато се провежда урокът. Електронното обучение по език става все по-предпочитано и популярно не само сред младите хора, които са запознати с иновациите и технологиите на модерното време, но и бележи все по-голям интерес и от по-зрялото поколение, на което този метод е нов и не съвсем добре познат.

Use Facebook to Comment on this Post

+1
0
  
StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.